Data wpisu: 02.04.2022

Obowiązki i uprawnienia inspektora nadzoru inwestorskiego

Nadzór inwestorski jest realizowany albo z mocy prawa (dotyczy to m.in. obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500 m3 i większej) lub na życzenie samego inwestora. Może go sprawować wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma konkretne obowiązki i szereg uprawnień. Najważniejsze z nich omawiamy w naszym artykule.

Reprezentowanie inwestora

Podstawowym i najważniejszym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest reprezentowanie inwestora (czyli swojego klienta) na budowie. Dzięki temu sam inwestor nie musi się osobiście angażować w np. kontrolowanie postępu prac czy dyskusje z wykonawcami.

Inspektor nadzoru inwestycyjnego działa wyłącznie w interesie inwestora – można obrazowo napisać, że jest jego oczami i uszami na budowie, oszczędzając swojemu klientowi mnóstwo czasu. Kontroluje zgodność realizacji inwestycji z projektem oraz pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Nadzorowanie jakości wykonywanych prac

Inspektora nadzoru inwestorskiego zatrudnia się po to, aby mieć pewność, że inwestycja jest realizowana w sposób prawidłowy, bez chodzenia na skróty i narażania inwestora na ryzyko prawne. Inspektor jest osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje, które pozwalają mu rzetelnie oceniać jakość wykonywanych prac i zwracać wykonawcy uwagę na wszelkie niedociągnięcia.

Co ważne, wiedza i doświadczenie inspektora umożliwiają mu prowadzenie konstruktywnej dyskusji z wykonawcą czy wykonawcami. Eksperta nie da się zbić z tropu frazesami czy używaniem trudnych sformułowań technicznych.  

Odbiór poszczególnych robót budowlanych

Inspektor ma obowiązek pojawić się na budowie na każdym etapie prowadzenia robót ulegających zakryciu (lub zanikających) – przykładem może być ułożenie instalacji elektrycznej czy wodnej. Inspektor uczestniczy w próbach szczelności, pomiarach rezystencji, bierze udział w odbiorach poszczególnych instalacji i urządzeń technicznych.

Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego musi być obecny przy odbiorze obiektu budowlanego poprzedzającym przekazanie go do użytkowania.

Kontrolowanie rozliczeń finansowych

Inspektor nadzoru inwestorskiego zwykle jest upoważniany przez inwestora do sprawdzania poprawności rozliczania poszczególnych prac czy zakupionych materiałów. Dzięki temu inwestor zachowuje kontrolę nad budżetem projektu na każdym etapie realizacji.

Potwierdzanie wykonania robót

Inspektor pilnuje również harmonogramu prac, kontrolując terminy i sprawdzając, czy wszystkie zlecone roboty zostały wykonane zgodnie z projektem i uzgodnieniami. W przypadku opóźnień dyscyplinuje wykonawców w porozumieniu z inwestorem.

Żądanie wprowadzenia poprawek

Inspektor ma prawo wydawać polecenia w zakresie wprowadzenia poprawek nie tylko wykonawcom, ale również kierownikowi budowy lub kierownikowi robót. Może również zażądać ponownego wykonania wadliwie zrealizowanych prac, przeprowadzenia dodatkowych pomiarów, a nawet wstrzymać dalsze roboty, jeśli stwierdzi niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę czy obowiązującymi przepisami lub też uzna, że kontynuowanie prac może spowodować jakiekolwiek zagrożenie.

Jak widać zakres obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru inwestorskiego jest bardzo szeroki. To najlepiej pokazuje, jak odpowiedzialną funkcję pełni inwestor i w jak dużym stopniu odciąża inwestora w kontrolowaniu poprawności realizacji projektu budowlanego.

Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego mogą Państwo powierzyć ekspertowi Pleskot Control. Już teraz zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.


Autor wpisu:
Mateusz Szulc

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Ekspert Pleskot Control pomoże Państwu w wybraniu odpowiedniej usługi i przedstawi wstępną ofertę.

Kontakt z namiOferta

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry